Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Actief / naam / conto (op zijn - hebben, schrijven)

Vraag

Is iets op zijn actief hebben correct?

Antwoord

Ja, die uitdrukking is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn iets op zijn naam hebben en iets op zijn conto hebben.

Toelichting

In de standaardtaal wordt in het hele taalgebied gezegd dat iemand iets op zijn naam heeft/schrijft of iets op zijn conto heeft/schrijft om aan te geven dat iemand een bepaalde prestatie geleverd heeft.

(1) Hij heeft al zes dichtbundels op zijn naam.

(2) Hij heeft gisteren een zesde wereldtitel op zijn conto geschreven.

In de standaardtaal in België wordt hiervoor vrij frequent de uitdrukking iets op zijn actief hebben/schrijven gebruikt. In Nederland komt die uitdrukking nauwelijks voor.

(3) De succesvolle regisseur heeft al tientallen films op zijn actief. [standaardtaal in België]

(4) De kolonel had als tankcommandant een dodelijke vergissing op zijn actief. [standaardtaal in België]

(5) Jalink zal later met de hem eigen stille humor wel niet hebben nagelaten erop te wijzen dat het eerste literaire werk dat hij op zijn actief had in Rome op de lijst der verboden boeken stond. [standaardtaal in België]

Zie ook

Palmares

Naslagwerken

 

op zijn actief hebben/schrijven

op zijn naam hebben

Grote Van Dale (2005) [bij actief] 2 iets op zijn actief hebben, [leenvertaling van Fr. avoir à son actif], het op zijn naam hebben staan, het genoemde gepresteerd, behaald enz. hebben [bij naam] 1 (…) hij heeft tien toneelstukken op zijn naam (staan), hij heeft die geschreven

Verschueren (1996)

-

[bij naam] A. (…) 1. (…) iets op zijn - hebben, het gedaan of geschreven hebben

Kramers (2000)

[bij actief] II (…) 2 ZN: iets op zijn ~ hebben (een prestatie e.d.) op zijn naam hebben staan, ook (activiteiten) op zijn programma hebben staan

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 16

[bij actief (op zijn - hebben), wordt afgekeurd] Correct is: iets op zijn naam hebben, brengen; op zijn naam hebben staan, gepresteerd hebben.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 7

[bij actief, wordt afgekeurd] (subst.) iets op zijn - hebben, op zijn naam hebben (staan)

-

Taalwijzer (1998), p. 222

[bij naam, wordt afgekeurd] 3) Let op de wending: iets op z'n naam brengen, hebben enz. (niet: op z'n actief; vgl. Fr. à son actif).

[bij naam] iets op z'n naam brengen, hebben enz.

Stijlboek VRT (2003), p. 21

[bij actief, op zijn ~ hebben, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands is: een prestatie op zijn naam hebben staan, op zijn conto hebben.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij actief] iets op zijn actief hebben, iets op zijn naam hebben staan, gepresteerd hebben op een bepaald gebied

-