Actief / naam / conto (op zijn – hebben, schrijven)

Actief / naam / conto (op zijn – hebben, schrijven)

Vraag

Is iets op zijn actief hebben correct?

Antwoord

Ja, die uitdrukking is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn iets op zijn naam hebben en iets op zijn conto hebben.

Toelichting

In de standaardtaal wordt in het hele taalgebied gezegd dat iemand iets op zijn naam heeft/schrijft of iets op zijn conto heeft/schrijft om aan te geven dat iemand een bepaalde prestatie geleverd heeft.

(1) Hij heeft al zes dichtbundels op zijn naam.

(2) Hij heeft gisteren een zesde wereldtitel op zijn conto geschreven.

In de standaardtaal in België wordt hiervoor vrij frequent de uitdrukking iets op zijn actief hebben/schrijven gebruikt. In Nederland komt die uitdrukking nauwelijks voor.

(3) De succesvolle regisseur heeft al tientallen films op zijn actief. [standaardtaal in België]

(4) De kolonel had als tankcommandant een dodelijke vergissing op zijn actief. [standaardtaal in België]

(5) Jalink zal later met de hem eigen stille humor wel niet hebben nagelaten erop te wijzen dat het eerste literaire werk dat hij op zijn actief had in Rome op de lijst der verboden boeken stond. [standaardtaal in België]

Zie ook

Palmares

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 16; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 7; Taalwijzer (1998), p. 222; Stijlboek VRT (2003), p. 21; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1096
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
06 March 2013