Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zinnens zijn / van zins zijn / van plan zijn

Vraag

Is zinnens zijn correct?

Antwoord

Nee, zinnens zijn is geen standaardtaal. Ook van zin zijn of van zinnens zijn zijn geen standaardtaal. Standaardtaal in Nederland is van zins zijn. Een uitdrukking die standaardtaal is in het hele taalgebied is van plan zijn.

Toelichting

Zinnens zijn komt in België vrij frequent voor in de betekenis 'van plan zijn'. Het is er echter geen standaardtaal.

(1) We zijn zinnens om bij de realisatie van dat plan alle vreemdelingen te regulariseren. (in België, geen standaardtaal)

(2) Om de kosten te drukken is bijna 30 procent van de ondernemingen zinnens de conversiekosten te delen met andere verzekeringsmaatschappijen. (in België, geen standaardtaal)

Ook van zin zijn en van zinnens zijn komen weleens voor in België. De laatste vorm is mogelijk ontstaan als contaminatie van het Belgische zinnens zijn en het Nederlandse van zins zijn. Van zins zijn is standaardtaal in Nederland.

(3) Allochtonen die hetzelfde van zin zijn, stuiten vaak op de onwil van de plaatselijke bevolking. (in België, geen standaardtaal)

(4) Denk vooral niet dat wij van zinnens zijn om toe te geven. (in België, geen standaardtaal)

(5) Wat is hij van zins? [standaardtaal in Nederland]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn iets van plan zijn of iets in de zin hebben.

(6) We zijn van plan om naar Egypte te gaan.

(7) Zij heeft iets in de zin.

Naslagwerken

 

zinnens (zijn)

van zins (zijn)

van zin (zijn)

van zinnens (zijn)

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg;) van zins, van plan

[bij zin] van zins, van plan, van voornemen

-

-

Verschueren (1996)

[bij zinnens] Z.N. van zins, van plan, voornemens

[bij zin] B. (…) 1. (…) a. gedachte: (…) van -s zijn, van plan, voornemens zijn

-

-

Koenen (1999)

-

-

[bij zin] van ~ zijn van plan zijn

-

Kramers (2000)

[bij zin] van ~ zijn of zinnens zijn van  plan zijn

-

[bij zin] van ~ zijn of zinnens zijn van plan zijn

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 322

[bij zinnens (zijn), wordt afgekeurd] Correct is: Iets van zins zijn, iets van plan zijn, voornemens zijn, iets in de zin hebben. (Niet: iets van zin zijn)

-

[bij zinnens (zijn), wordt afgekeurd] Correct is: Iets van zins zijn, iets van plan zijn, voornemens zijn, iets in de zin hebben. (Niet: iets van zin zijn)

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 328

[bij zinnens, wordt afgekeurd] - zijn, van zins, van plan, voornemens

-

[bij zin, wordt afgekeurd] wat is hij van -?, voornemens, van zins, van plan

-

Taalwijzer (1998), p. 363

[bij voornemens, wordt afgekeurd] niet: zinnens zijn, van zin zijn

[bij voornemens] Voornemens zijn is syn. met: van plan, van *zins zijn

[bij voornemens, wordt afgekeurd] niet: zinnens zijn, van zin zijn

-

Stijlboek VRT (2003), p. 277

[bij zinnens, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: van zins, van plan, voornemens

-

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij zinnens] zinnens zijn, van zins zijn, van plan zijn, voornemens zijn

-

-

-