Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voor / tot / als gevolg hebben

Vraag

Is het Dit heeft voor gevolg dat ... of Dit heeft tot gevolg dat ...?

Antwoord

Dit heeft tot gevolg dat ... is standaardtaal.

Toelichting

In de standaardtaal zijn tot gevolg hebben en als gevolg hebben gangbaar.

(1) Het ongeluk had tot gevolg dat er een lange file ontstond.

(2) Het gestuntel van de nieuwslezer had als gevolg dat men hem al gauw 'de hakkelaar' begon te noemen.

In België is af en toe ook voor gevolg hebben te horen. Die uitdrukking met voor is geen standaardtaal.

(3) Het Nederlandse drugsbeleid heeft voor gevolg dat veel Belgen en Fransen in Nederland verdovende middelen kopen. (in België, geen standaardtaal)

(4) De prijzen vertonen een historisch dieptepunt. Dit heeft voor gevolg dat veel varkensfokkers met verlies werken. (in België, geen standaardtaal)

Bronnen

R. Reinsma en J.B. Hus, Prisma van de voorzetsels. Gids voor het gebruik van het juiste voorzetsel, 1e druk, Zutphen, Koninklijke Wöhrmann, 1997, p. 97

Naslagwerken

voor gevolg hebben tot gevolg hebben
Grote Van Dale (2005) [bij gevolg] 4 (…) (niet alg.) voor gevolg hebben [leenvertaling van Fr. avoir pour conséquence], leiden tot -

[bij gevolg] 4 (…) ten gevolge, tot of voor gevolg hebben (...) leiden tot -, syn. meebrengen, veroorzaken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij gevolg] (Belg., niet alg.) iets voor gevolg1 hebben veroorzaken, tot gevolg hebben

[bij gevolg] iets tot gevolg1 hebben veroorzaken

Verschueren (1996)

-

[bij gevolg] 4. (…) a. Algm. Dat wat uit iets volgt, voortvloeit (…) tot – hebben

Koenen (2006)

-

[bij gevolg] ten ~e (tot ~) hebben (veroorzaakt) door

Correct Taalgebruik (2001), p. 93

[bij gevolg (voor – hebben)] Juiste voorzetsels in deze zinswending zijn: tot gevolg hebben, als gevolg hebben. Ook ten gevolge hebben is correct, hoewel het minder gewoon is.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 100

[bij gevolg, wordt afgekeurd] voor – hebben, tot

-

Taalwijzer (1998), p. 139

[bij gevolg] Let op: tot gevolg (of ten gevolge) hebben (niet: voor gevolg)

-

Stijlboek VRT (2003), p. 99

-

[bij gevolg] Vaste uitdrukkingen:

-als gevolg van

-ten gevolge van (Van Dale: tengevolge van)

-tot gevolg hebben

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij gevolg] voor gevolg hebben, met zich brengen, leiden tot, tot gevolg hebben

-

Het juiste voorzetsel (1999)

-

[bij gevolg] ten –e hebben = tot – hebben

Prisma Voorzetsels (2005), p. 87

-

[bij gevolg] Ten gevolge/tot ~ hebben, als resultaat hebben: afwijzing van het voorstel kan een schadeclaim tot gevolg hebben