Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ten vroegste / op zijn vroegst

Vraag

Is ten vroegste correct?

Antwoord

Ja, ten vroegste is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is op zijn vroegst.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets niet eerder dan op een bepaald moment het geval is of kan zijn, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied op zijn vroegst gebruikt.

(1) De vergadering kan op zijn vroegst om drie uur afgelopen zijn.

(2) Stef, die nogal traag is, zal op zijn vroegst over vier uur arriveren.

Standaardtaal in België is daarnaast ten vroegste. Ten vroegste wordt in België veel frequenter gebruikt dan op zijn vroegst, maar op zijn vroegst komt er ook regelmatig voor. In Nederland wordt ten vroegste slechts heel af en toe gebruikt.

(3) Het loon wordt ten vroegste gestort op de eerste dag van de maand. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn ook niet vroeger dan of niet eerder dan gangbaar.

(4) Dat vervelende werkje kan ik niet vroeger dan volgende week af hebben.

(5) Ze gaan niet eerder dan volgende maand terug naar Amerika.

Zie ook

Ten laatste / uiterlijk
Vroeger of later / vroeg of laat

Naslagwerken

ten vroegste op zijn vroegst
Grote Van Dale (2005) [bij vroeg] 1 (…) (alg.Belg.N.) ten vroegste, op het eerst mogelijke tijdstip [bij vroeg] 1 (…) op zijn vroegst (…) op het eerst mogelijke tijdstip
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij vroeg] (Belg.) ten vroegste1 op zijn vroegst

[bij vroeg] op zijn vroegst1 niet eerder dan

Verschueren (1996)

-

[bij vroeg] 4. (…) op zijn -st overmorgen

Koenen (2006)

-

[bij vroeg] op zijn ~st

Kramers (2000)

[bij vroegste] ZN: ten ~ op zijn vroegst, niet eerder dan

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 306

[wordt afgekeurd] Correct is: op zijn vroegst, niet vroeger dan, niet eerder dan, niet voor.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 312

[bij vroegste, wordt afgekeurd] ten -, op zijn vroegst

-

Taalwijzer (1998), p. 369

[bij vroegst, op zijn -] of niet vroeger of niet eerder dan gangbaar (niet: ten vroegste).

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij vroeg] - ten vroegste, op zijn vroegst

-