Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Lintmeter / centimeter / meetlint

Vraag

Is lintmeter correct?

Antwoord

Ja, lintmeter is standaardtaal in België voor 'een in centimeters verdeeld lint of snoer om te meten'. Standaardtaal in Nederland is centimeter. Daarnaast wordt in het hele taalgebied het woord meetlint gebruikt.

Toelichting

'Een in centimeters verdeeld lint dat met name door kleermakers, naaisters enzovoort gebruikt wordt om te meten', wordt in Nederland doorgaans centimeter genoemd. In België is dat woord nagenoeg alleen bekend in de betekenis van 'het honderdste deel van de eenheidsmaat meter'. Het algemeen gebruikelijke woord voor het bedoelde meetinstrument is in België lintmeter. Dat woord is dan weer in Nederland niet of nauwelijks bekend.

(1) Er lagen een aantal oude centimeters in het kleermakersatelier. [standaardtaal in Nederland]

(2) De naaister nam mijn maten met een lintmeter. [standaardtaal in België]

Verder wordt in het hele taalgebied meetlint gebruikt. Ook meetsnoer komt voor. Die woorden hebben een algemenere (minder specifieke) betekenis: 'lint, resp. snoer om te meten'.

(3) Vrouwen kunnen de cupmaat van hun beha gemakkelijk berekenen met behulp van een meetlint.

Bijzonderheid

Als een stalen meetlint bedoeld wordt, spreekt men in Nederland van een rolmaat of rolbandmaat, in België meestal van een rolmeter. Voor Belgische taalgebruikers heeft maat niet de betekenis 'duimstok, meetinstrument' – zoals in rolmaat, rolbandmaat en draadmaat - maar alleen de betekenis 'bepaalde eenheid, afgemeten hoeveelheid'.

Naslagwerken

 

lintmeter

centimeter

meetlint

Grote Van Dale (2005) [leenvertaling van Fr. mètre à ruban], (alg.Belg. N.) centimeter

3 in centimeters verdeeld meetlint (van naaisters enz.)

lint of snoer om te meten. syn. meetsnoer

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) meetlint, centimeter

 

2 meetlint, meetlat

 

1 lint of snoer, verdeeld in centimeters en decimeters, waarmee gemeten wordt, syn.  lintmeter, maatlint, hyperoniem centimeter, rolmaat

Verschueren (1996)

Z.N. meetlint, meetband (voor kleermakers en naaister)

[meetband: band, meestal uit staal vervaardigd en voorzien van een cm-verdeling: de kleinere, tot 2 m, voor huishoudelijk gebruik, de langere, tot 50 m, voor de landmeetkunde]

2. (…) meetlint of -stok met verdeling in centimeters

meetlijn

[meetlijn: 1. (…) snoer om de richting aan te geven bij het meten. Syn. meetlint, -snoer]

Koenen (2006)

-

2 meetlint van naaisters, kleermakers

-

Kramers (2000)

ZN meetlint (van naaisters en kleermakers), centimeter

2 meetlint of -stok

snoer om te meten

Correct Taalgebruik (2006), p. 144

[wordt afgekeurd] een in centimeters verdeeld meetlint is een centimeter

-

-

 

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 157

[wordt afgekeurd] meetlint; centimeter (naaist.); rolmaat (van staal)

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

meetlint, centimeter

-

-