Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

Sterkenburg, P. van (2006). Van Dale: Groot woordenboek hedendaags Nederlands (3e dr.). Utrecht: Van Dale Lexicografie.