Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Leerling / student

Vraag

Zijn leerling en student synoniemen?

Antwoord

In de standaardtaal spreekt men in het hele taalgebied doorgaans van een leerling met betrekking tot het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs en van een student als het over het hoger onderwijs gaat. In de standaardtaal in België wordt student ook wel gebruikt als synoniem van leerling op de middelbare school.

Toelichting

De term student wordt in de standaardtaal gebruikt voor iemand die hoger onderwijs geniet. Onder deze noemer vallen universiteit, hogeschool en hogere beroepsopleiding.

In het basisonderwijs is leerling gebruikelijk, in het middelbaar onderwijs leerling of scholier.

(1) Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen de formulieren ook op het secretariaat van hun school krijgen.

(2) 's Morgens volgen de scholieren les en 's middags staat er een excursie naar Antwerpen op het programma.

(3) Volgende week wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle studenten uit de bachelorfase van onze opleiding.

In België worden scholieren die middelbaar onderwijs volgen ook weleens studenten genoemd. Hoewel dat niet de meest gebruikelijke benaming is voor leerlingen van het middelbaar onderwijs, is studenten in die betekenis standaardtaal in België.

(4) Momenteel ben ik student in het VHSI-Brugge, waar ik het laatste jaar Boekhouden-Informatica volg. Volgend jaar ga ik in Gent informatica studeren. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Een vrouwelijke student is een studente of een meisjesstudent. Studentin is geen standaardtaal.

Zie ook

Leerjaar / studiejaar
Professor / leraar

Naslagwerken

 

leerling

student

Grote Van Dale (2005) 1 iem. die onderwijs krijgt, mbt. zijn of haar leermeester (...) syn. pupil 1 iem. die studeert (…) (in 't bijz.) iem. die de colleges van een universiteit of van een hogeschool volgt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 iem. die onderwijs krijgt

1 iem. die studeert in het tertiair onderwijs (…) syn. studerende

Verschueren (1996)

2. iemand die op een school onderwijs ontvangt (…) Syn. scholier. Vgl. student

iemand die studeert aan een instelling voor hoger onderwijs

Koenen (2006)

2 scholier

1 iem die studeert (…) 2 (m.n.) iem die aan een universiteit studeert

Kramers (2000)

scholier; degene die van iemand iets leert

1 iem. die studeert (aan een universiteit, hogeschool of hogere beroepsopleiding); 2 in België ook leerling van een middelbare school

Correct Taalgebruik (2006), p. 142, 236

Zie: student.

Student wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor iemand die hoger onderwijs geniet. In het basisonderwijs is leerling gebruikelijker, evenals in het middelbaar onderwijs, naast scholier.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 264

-

- aan een middelbare school, leerling, scholier. - WEL: - aan een universiteit of een hogeschool

Taalwijzer (1998), p. 308

[bij student, wordt afgekeurd]

(…) studeren en *studie worden alleen gebezigd i.v.m. hoger onderwijs; in de andere gevallen spreken we van leerlingen of scholieren, en leren.