Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Leerjaar / studiejaar

Vraag

Zijn studiejaar en leerjaar synoniemen?

Antwoord

In de standaardtaal heeft studiejaar in het hele taalgebied betrekking op het hoger onderwijs, terwijl leerjaar gebruikt wordt met betrekking tot het basisonderwijs. Alleen in de standaardtaal in België worden studiejaar en leerjaar ook als synoniemen gebruikt in het basisonderwijs. Standaardtaal in Nederland is in dit geval daarnaast groep. In de standaardtaal in Nederland wordt leerjaar ten slotte ook gebruikt in het middelbaar onderwijs.

Toelichting

Studiejaar heeft in de standaardtaal in het hele taalgebied betrekking op het hoger onderwijs. Een studiejaar of academiejaar is een jaar (gewoonlijk van september/oktober tot juni/juli) waarin onderricht wordt gegeven aan een inrichting van hoger onderwijs. Bedoelt men het jaar van de studie waarin studenten zich bevinden, dan spreekt men van studiejaar (niet: academiejaar) of meestal kortweg van jaar.

(1) In mei komt het einde van het studiejaar weer in zicht.

(2) Het academiejaar begint bij ons in september en eindigt in juni.

(3) In het studiejaar 2007-2008 wordt een nieuw studieprogramma ingevoerd.

(4) De studenten van het eerste jaar zijn over het algemeen tevreden met hun studiekeuze en over het niveau van het hoger onderwijs.

Met betrekking tot het basisonderwijs is in de standaardtaal in het hele taalgebied leerjaar gebruikelijk. Ook klas komt voor. In de standaardtaal in België wordt in die context ook wel studiejaar gebruikt. Standaardtaal in Nederland is in deze betekenis ook groep.

(5) Liesje is zeven en zit nu in het eerste leerjaar.

(6) Ze zit in de derde klas.

(7) In het tweede studiejaar leer je vermenigvuldigen en delen. [standaardtaal in België]

(8) Meike zit in groep acht. [standaardtaal in Nederland]

In de standaardtaal in Nederland wordt leerjaar ook gebruikt in de context van de middelbare school. Ook klas wordt gebruikt. Het eerste jaar van de middelbare school wordt algemeen brugklas genoemd. In België spreekt men van (eerste, tweede, enzovoort) jaar.

(9) De leerlingen van het vierde leerjaar gaan dit jaar een paar dagen naar Parijs. [standaardtaal in Nederland]

(10) Onze dochter gaat volgend jaar al naar de brugklas. [standaardtaal in Nederland]

Bijzonderheid

De periode van het jaar waarin les gegeven wordt in het lager en middelbaar onderwijs, heet in het hele taalgebied schooljaar.

(11) In Nederland begint het schooljaar gewoonlijk eerder dan in België.

Zie ook

Leerling / student
Professor / leraar

Naslagwerken

 

leerjaar

studiejaar

Grote Van Dale (2005) 1 jaar waarin men lerende is (…) 2 schooljaar, cursus

1 jaar aan studie gewijd 2 jaar (meestal van oktober tot juli) waarin onderricht wordt gegeven aan een inrichting van hoger onderwijs

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 schooljaar, cursus, syn. klas

1 jaar, meestal van september tot juli, waarin onderricht wordt gegeven aan een instelling van onderwijs, syn. schooljaar 2 jaar van iemands studie aan een instelling van hoger onderwijs

Verschueren (1996)

1. Algm. jaar dat men lerende is (…) 2. Inz. schooljaar, klas, cursus

1. jaar waarin men studeert

2. academiejaar, jaar aan een universiteit

Koenen (2006)

1 jaar waarin iem leert; 2 schoolklas, studiejaar

jaar waarin men studeert, m.n. lopend van zomer tot zomer

Kramers (2000)

1 schooljaar; 2 jaar waarin men een vak lerende is

1 jaar dat men studeert; 2 in België leerjaar, schooljaar; klasse

Correct Taalgebruik (2006), p. 238

-

Studiejaar heeft betrekking op het hoger onderwijs. In de andere takken is leerjaar of schooljaar gebruikelijk.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 265

-

[wordt afgekeurd] schooljaar, leerjaar, klas. - wel: in het hoger onderwijs

Taalwijzer (1998), p. 198, 308

Niet te verwarren met *klas, *studiejaar; voor het lager onderwijs gebruiken we leerjaar of klas(je)

Niet te verwarren met *klas, *leerjaar; studiejaar wordt gebezigd i.v.m. hoger onderwijs (ook wel verkort tot jaar)