Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kou(d) hebben / het koud hebben

Vraag

Is Ik heb kou(d) correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we ik heb kou(d) tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval ik heb het koud.

Toelichting

Uitdrukkingen als ik heb kou(d) en ik heb warm worden veelvuldig gebruikt in België, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dergelijke constructies afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of die uitdrukkingen tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

(1) Toen ik daar stil zat, had ik ongelofelijk koud. (in België, status onduidelijk)

Hetzelfde geldt voor de uitdrukkingen kou krijgen en warm krijgen.

(2) Ik krijg kou. Kunnen we naar binnen gaan? (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval uitdrukkingen met het persoonlijk voornaamwoord het: Ik heb het koud, ik heb het warm, ik krijg het koud, ik krijg het warm.

Zie ook

Ik betreur (het) dat hij ontslag heeft genomen

Naslagwerken

 

kou(d) hebben

het koud hebben

Grote Van Dale (2005) [bij koud] 2 (…) het koud krijgen, hebben; (Belg.N., niet alg.) koud hebben [leenvertaling van Fr. avoir froid]

[bij koud] 2 (…) het koud krijgen, hebben
Verschueren (1996)

-

[bij koud] het - hebben, krijgen.

Correct Taalgebruik (2006), p. 134

[bij koud (- hebben), wordt afgekeurd] Correct is: het koud hebben.
- Ik heb het koud.
- Ze had het koud gekregen.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 146

[bij koud, wordt afgekeurd] - hebben, krijgen, het - hebben, krijgen

-

Taalwijzer (1998), p. 189

[bij koud, wordt afgekeurd] niet: koud, warm hebben

[bij koud] Let op: het koud hebben, krijgen (idem voor warm)

Stijlboek VRT (2003), p. 142

[bij kou, ~ hebben, wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: het koud hebben. Wel: kou lijden.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij kou] kou hebben, het koud hebben, kou lijden

-