Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Inkom

Vraag

Is inkom correct?

Antwoord

Inkom wordt in België in verschillende betekenissen gebruikt. In de betekenis 'plaats waar of opening waarlangs men kan binnentreden' is inkom geen standaardtaal. Het is onduidelijk of inkom in de betekenis 'prijs die of geld dat men moet betalen om toegang te krijgen' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van de betekenis in elk geval ingang of toegang, hal, toegangsprijs.

Toelichting

Inkom komt in België heel frequent met verschillende betekenissen in diverse contexten voor. Het woord wordt vaak gebruikt in de betekenis van ingang. In die betekenis is het echter geen standaardtaal.

(1) De inkom is aan de andere kant. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal spreekt men van ingang, ook wel van toegang. Toegang betekent ook 'recht, verlof, mogelijkheid om binnen te gaan'.

(2) Bij de ingang stond een portier die nieuwsgierigen de toegang moest ontzeggen.

In België wordt ook vaak inkom (of inkomhal) gebruikt voor hal of vestibule. Ook in die betekenis is het geen standaardtaal.

(3) De inkom met een ruime vestiaire laat u toe uw bezoekers met stijl te ontvangen. (in België, geen standaardtaal)

Inkom wordt in België voorts veelvuldig gebruikt voor het recht of de mogelijkheid om ergens binnen te gaan of de prijs die daarvoor betaald moet worden, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die ook dan inkom afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of inkom in die laatste twee betekenissen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Hetzelfde geldt voor samenstellingen met inkom zoals inkomprijs, inkomgeld en inkomkaart.

(4) Gratis inkom! (in België, status onduidelijk)

(5) De inkom bedroeg slechts 2 euro en toch was er niemand. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval entree of toegang en entreeprijs of toegangsprijs.

(6) Iedereen was welkom op de open dag en daarom schreef de lerares op het bord: 'Toegang vrij'.

Bijzonderheid

Inkom wordt in België ook een enkele keer gebruikt in de betekenis van inkomen. Het is dan geen standaardtaal.

(7) Hij heeft een inkom van 2500 euro. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

inkom

toegang

ingang

Grote Van Dale (2005) (Belg.N., niet alg.) 1 het binnenkomen (m.n. van kopers in een winkel) 2 entree, intocht (…) 3 ingang, toegang (…) vestibule, hal, halletje 4 toegangsprijs, entreeprijs 5 inkomen, inkomsten

3 weg waarlangs men ergens heen kan gaan, opening enz. waar men een terrein kan betreden

1 (g.mv.) het ingaan, binnengaan 3 (-en) plaats waar men kan binnengaan, opening waardoor men kan binnentreden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) toegang 2 (Belg., niet alg.) hal

2 weg waarlangs men ergens binnen kan gaan, syn. ingang

1 opening waardoor men kan binnentreden

Verschueren (1996)

Z.N. Pur. 1. Eig. toegang. 2. Metn. a. toegangsprijs b. hal

1. weg waarlangs men ergens komt (…) 2. verlof om binnen te gaan

A (…) opening, plaats waardoor men binnengaat

Koenen (2006)

-

weg waarlangs men ergens kan komen

2 de opening, plaats waardoor men binnenkomt

Kramers (2000)

ZN 1 het betreden, het binnengaan; gelegenheid, recht om binnen te komen; toegang (…) 2 toegangsprijs, entree, entreeprijs (…) 3 hall

1 (…) ingang; 2 het vrij binnen mogen gaan

1 (…) opening waardoor men binnentreedt

Correct Taalgebruik (2006), p. 118, 253, 116

[wordt afgekeurd] 'Inkom' is gewestelijk voor: ingang, toegang, hal (van een woning), toegangsprijs, entreeprijs.

[bij Ingang / toegang:] De plaats of opening waar men kan binnentreden, is de ingang. Het recht of de mogelijkheid om binnen te treden, is de toegang.

[bij Ingang / toegang:] De plaats of opening waar men kan binnentreden, is de ingang.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 125

[wordt afgekeurd] 1) toegang, toegangsprijs, entree; 2) de - van een station, ingang; toegang tot; hal(l) van een gebouw; gratis -, vrije -, - gratis, - vrij, gratis toegang, toegang gratis, gratis entree, entree gratis, vrije toegang, toegang vrij, vrij entree; 3) een - van 40.000 frank, inkomen

[in deze betekenis niet opgenomen]

WEL: verboden – (indien daar de uitgang is, in station b.v.); de zaal heeft twee –en;

Taalwijzer (1998), p. 119

[bij entree, wordt afgekeurd] niet: inkom[geld]

-

-

Stijlboek VRT (2003), p. 122, 239

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: toegang, toegangsprijs, entreeprijs; hal.

[bij toegang / ingang] De toegang is abstract het betreden van een plaats of het recht om die plaats te betreden.

[bij toegang / ingang] De ingang is concreet de opening waardoor we naar binnen gaan.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- het binnengaan
- ingang, toegang
- entreeprijs, toegangsprijs
- hal, gang
-

-