Inkomensgrens (betekenis)

Inkomensgrens (betekenis)

Vraag

Als de inkomensgrens voor een subsidie wordt verhoogd, krijgen dan meer of minder mensen een subsidie?

Antwoord

Als de inkomensgrens wordt verhoogd, bijvoorbeeld van 1200 naar 1500 euro, zullen meer mensen een subsidie krijgen.

Toelichting

Om te bepalen of iemand recht heeft op een subsidie, premie of toelage, kan een maximumgrens of plafond voor het inkomen worden vastgelegd. Wie minder verdient dan dat vastgestelde bedrag, kan dan een som geld ontvangen.

(1) De inkomensgrens voor het ontvangen van een bouwpremie ligt op 1200 euro. (recht)

Een maximumgrens voor het inkomen kan ook worden bepaald voor het aanrekenen van boetes of heffingen. Wie minder verdient dan dat plafond, wordt vrijgesteld van de boete en hoeft dus niet te betalen.

(2) De inkomensgrens van de boete ligt op 1200 euro. Wie minder verdient, is vrijgesteld van de boete. (plicht)

Afhankelijk van de situatie heeft het verhogen of het verlagen van de inkomensgrens dus verschillende gevolgen. Als men bijvoorbeeld de inkomensgrens voor het betalen van een boete van 1200 euro naar 1500 euro verhoogt, moeten minder mensen die boete betalen. Als men de inkomensgrens verhoogt (bijvoorbeeld van 1200 naar 1500 euro) voor het krijgen van een bouwpremie, zullen meer mensen de premie genieten.

Inkomensgrens verhogen (bijvoorbeeld van 1200 euro naar 1500 euro) Inkomensgrens verlagen (bijvoorbeeld van 1500 euro naar 1200 euro)
Voor het ontvangen van een premie Voordeel: meer mensen kunnen premie ontvangen Nadeel: minder mensen kunnen premie ontvangen
Voor het betalen van een boete Voordeel: minder mensen moeten boete betalen Nadeel: meer mensen moeten boete betalen

 

Naast plafonds wordt in veel gevallen ook met drempels gewerkt. Een drempel is een minimumgrens voor een bepaald recht of een bepaalde plicht.

(3) De minimumleeftijd voor het kopen van alcohol is 16 jaar. (recht)

(4) De minimumleeftijd voor de stemplicht in België is 18 jaar. Wie jonger is, hoeft dus nog niet te stemmen. (plicht)

Ook het verhogen of het verlagen van een drempel kan verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van de situatie. Als men bijvoorbeeld de minimumleeftijd voor het verkopen van alcohol van 16 jaar naar 18 jaar verhoogt, zullen jongeren langer moeten wachten om alcohol te kopen. Als men de minimumleeftijd voor de stemplicht in België verlaagt (van 18 jaar naar 16 jaar), zullen jongeren sneller verplicht zijn om te stemmen.

Minimumleeftijd verhogen(bijvoorbeeld van 16 naar 18 jaar) Minimumleeftijd verlagen (bijvoorbeeld van 18 naar 16 jaar)
Voor het kopen van alcohol Nadeel: jongeren moeten langer wachten om alcohol te kopen Voordeel: jongeren kunnen snelleralcohol kopen
Voor de Belgische stemplicht Voordeel: Jongeren zijn langer vrij van stemplicht Nadeel: Jongeren zijn sneller verplicht om te stemmen

Zie ook

Hoge / lage pijngrens

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005), Verschueren (1996)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
1373
j
betekenis,correctheid,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid
16 January 2008
30 March 2011