Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ingevolge / ten gevolge van

Vraag

Zijn ingevolge en ten gevolge van synoniemen?

Antwoord

Nee. Ingevolge betekent 'overeenkomstig', 'in overeenstemming met'. Ten gevolge van betekent 'als gevolg van'.

Toelichting

Ingevolge is vrij formeel en is afhankelijk van de context synoniem met overeenkomstig, naar aanleiding van, in overeenstemming met, krachtens, op grond van, als reactie op. Ingevolge verwijst dus naar een motivering, een aanleiding en komt bijna uitsluitend voor in combinatie met woorden als verzoek, schrijven, brief, artikel, bepaling.

(1) Ingevolge uw verzoek, schrijf ik u deze brief.

(2) Ingevolge artikel 3 van de wet ben ik verplicht u te beboeten.

In de standaardtaal zijn ingevolge en ten gevolge van geen synoniemen. Ten gevolge van betekent immers 'als gevolg van' en wijst op een oorzaak. Afhankelijk van de context kunnen ook synoniemen als uit hoofde van, door en wegens worden gebruikt. De laatste twee zijn in elk geval minder formeel.

(3) Ten gevolge van de ongeregeldheden is de avondklok ingesteld.

(4) Ten gevolge van de opgelopen verwondingen is de autocoureur gisteren overleden.

In België wordt ingevolge soms gebruikt om een oorzaak in te leiden. Op die manier gebruikt, is het er echter geen standaardtaal.

(5) Overlijdens ingevolge ongevallen. (in België, geen standaardtaal)

(6) Ingevolge de schoolstrijd moest de familie uitwijken naar Roeselare. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal is ten gevolge van dan gangbaar, maar meestal bieden voorzetsels of voorzetselgroepen als door, wegens, als gevolg van een gewoner alternatief.

Zie ook

Kortelings / binnenkort
Nadien / daarna
Reeds / al
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde
Vooraleer / alvorens / voordat / voor

Naslagwerken

ingevolge ten gevolge van
Grote Van Dale (2005) naar aanleiding van, ten gevolge van, syn. overeenkomstig; ingevolge uw verzoek. [bij gevolg] ten gevolge van door inwerking van, op grond van, syn. door, wegens: ten gevolge van de aanhoudende droogte blijven de vruchten klein
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (form.) naar aanleiding van [bij gevolg] ten gevolge van als gevolg van
Verschueren (1996) Schrijft. naar aanleiding van, overeenkomstig [bij tengevolge] - van, op grond van, wegens, vaak in twee woorden geschreven
Koenen (2006) naar aanleiding van, ten gevolge van, overeenkomstig door inwerking van; door
Kramers (2000) 2 ZN ten gevolge van, wegens [bij gevolg] 3 wat uit iets voortvloeit (…) ten gevolge van
Correct Taalgebruik (2006), p. 116 Ingevolge betekent: overeenkomstig, in overeenstemming met, krachtens, op grond van. Het verwijst dus naar een motivering, een aanleiding. Ingevolge komt dan overeen met het Frans 'conformément à, d'après, suivant, en vertu de, en application de'. (…) Ten gevolge van daarentegen geeft een oorzaak aan. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 124 [wordt afgekeurd] - (van) de onlusten, ten gevolge van. - wel: krachtens, op grond van: - artikel 6 van de wet. -
Taalwijzer (1998), p. 168, 317 Niet te verwarren met *ten gevolge van; ingevolge betekent: overeenkomstig, in overeenstemming met, en komt bijna uitsluitend voor in combinatie met woorden als verzoek, schrijven, brief, artikel, bepaling. Niet te verwarren met *ingevolge; ten gevolge van betekent: als gevolg van, door, wegens.
Stijlboek VRT (2003), p. 121 [bij ingevolge /  ten gevolge van] Ingevolge betekent: overeenkomstig, in overeenstemming met, op grond van, krachtens. Het verwijst naar een motivering, een aanleiding. (…) Ten gevolge van geeft een oorzaak aan. Van Dale spelt tengevolge van, maar wij volgen het Groene Boekje. [bij ten gevolge van / ingevolge] Ingevolge betekent: overeenkomstig, in overeenstemming met, op grond van, krachtens. Het verwijst naar een motivering, een aanleiding. (…) Ten gevolge van geeft een oorzaak aan. Van Dale spelt tengevolge van, maar wij volgen het Groene Boekje.