Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In fout zijn / schuld hebben

Vraag

Is in fout zijn correct?

Antwoord

Nee, in fout zijn is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn onder meer schuld hebben, fout zijn en in de fout gaan.

Toelichting

Om te zeggen dat iemand een fout gemaakt heeft of iets verkeerds gedaan heeft, worden in de standaardtaal uitdrukkingen gebruikt als schuld hebben (aan), schuldig zijn (aan), in de fout gaan, fout zijn of in gebreke zijn. Heel gebruikelijk is verder het is mijn/zijn (enzovoort) schuld.

(1) Ik heb schuld / Het is mijn schuld; ik had mijn voetbalkleren zelf maar moeten wassen.

(2) Oké, maar je moeder is ook in de fout gegaan; ze had niet aan je vader moeten vragen om de was te doen.

Naast het is mijn schuld (niet) is in de standaardtaal in Nederland ook wel de wending het is mijn fout (niet) gebruikelijk. Ook in België wordt het is mijn fout (niet) veelvuldig gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of de constructie ook in België tot de standaardtaal gerekend kan worden.

In België komt soms ook in fout zijn voor. Deze wending wordt niet als standaardtaal beschouwd.

(3) Ik ben er zeker van dat hij in fout is. Hij heeft een stopteken genegeerd. (in België, geen standaardtaal)

(4) Zij is niet in fout, zij kan er niets aan doen dat hij de gaskraan heeft laten openstaan. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

in fout zijn

schuld hebben

Grote Van Dale (2005) [bij fout] 4 [leenvertaling van Fr. faute], schuld: dat is mijn fout, mijn schuld; (Belg.N., niet alg.) in fout zijn, schuld hebben, verkeerd zitten, zich vergissen

[bij schuld] 1 (…) schuld hebben

Verschueren (1996)

-

[bij schuld] B. (…) 2. (…) - hebben

Koenen (1999)

-

[bij schuld] tienduizend gulden ~ hebben

Kramers (2000)

(bij fout] ZN in ~ zijn schuld hebben, de schuld zijn

[bij schuld] ~ hebben aan iets

Correct Taalgebruik (2006), p. 80

[bij fout, wordt afgekeurd] 'In fout zijn' is een duidelijk gallicisme voor: schuld hebben, schuldig zijn, verkeerd zitten.

Wel: in de fout gaan, een fout maken, een overtreding begaan. Let ook op de correcte wending: het is mijn schuld niet.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 86

[bij fout, wordt afgekeurd] hij was in -, hij was -, hij had schuld, was de schuldige, was in gebreke

-

Taalwijzer (1998), p. 293

[bij fout, wordt afgekeurd] Niet te verwarren met *schuld; correct is: fout zijn (niet: in fout zijn), fout zitten, in de fout gaan

[bij schuld] 1) Niet te verwarren met *fout; als iemand bijv. een ongeluk veroorzaakt zeggen we dat hij schuld heeft, schuldig is, de schuldige is (niet: in fout; vgl. Fr. en faute)

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij fout] in fout zijn, schuld hebben, fout zijn

-