Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gelijkvloers / begane grond / benedenverdieping

Vraag

Is het gelijkvloers correct?

Antwoord

Ja, het gelijkvloers is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn begane grond en benedenverdieping.

Toelichting

Gelijkvloers is standaardtaal in het hele taalgebied als het gebruikt wordt als een bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord.

(1) Wij wonen gelijkvloers.

(2) Het bungalowpark beschikt over twee types gelijkvloerse woningen.

In de verkeersterminologie wordt bijvoorbeeld gesproken van gelijkvloerse kruisingen en van een gelijkvloerse overweg.

In de standaardtaal in België komt als aanduiding voor 'de verdieping van een gebouw die zich op straatniveau bevindt' ook het zelfstandig naamwoord gelijkvloers voor.

(3) Onderaan ziet u de plattegrond van het gelijkvloers. [standaardtaal in België]

(4) Op het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn zes praalzalen, die gebruikt worden als zittingzalen voor de afdeling administratie. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn benedenverdieping en begane grond. Ook parterre wordt gebruikt, zij het meer in Nederland dan in België. De omschrijving gelijkvloerse verdieping komt in de praktijk dan weer vrijwel alleen in België voor.

(5) U vindt de universiteitsbibliotheek op de benedenverdieping.

(6) Toen hij wat ouder werd, was hij blij dat zijn slaapkamer op de begane grond was.

(7) Zijn ouders wonen op de gelijkvloerse verdieping van het flatgebouw.

Zie ook

Verdieping (betekenis)
Verdiep / verdieping

Naslagwerken

gelijkvloers benedenverdieping
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) benedenverdieping

laagste of lagere verdieping van een huis
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) benedenverdieping, de begane grond 1 verdieping van een gebouw op straatniveau, syn. de begane grond, gelijkvloers, parterre
Verschueren (1996) II (…) Z.N. benedenverdieping laagste of lagere verdieping
Koenen (1999) -

de lagere of laagste verdieping ve huis
Kramers (2000) ZN benedenverdieping; begane grond laagste verdieping
Correct Taalgebruik (2006), p. 89 Gelijkvloers is bijwoord of bijvoeglijk naamwoord, nooit zelfstandig naamwoord. Het woord wordt tegenwoordig meestal in verband met het spoor- en wegverkeer gebruikt. -

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 95 [wordt afgekeurd] (subst.) begane grond, benedenverdieping, benedenhuis; hij woont op het -, beneden, hij woont -; de lift stopte op het -, op de begane grond. – wel: (adj.): de –e kamers; alles ligt -; een –e kruising -
Taalwijzer (1998), p. 134 kan alleen als adj. of als bijw. worden gebruikt en niet als subst.; syn. zijn: begane grond, benedenverdieping -

Stijlboek VRT (2003), p.96 Gelijkvloers is een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord. Niet gebruiken als zelfstandig naamwoord. (…) In het Belgisch Nederlands komt ook voor: Hij woont op de gelijkvloerse verdieping. Gebruik liever een minder omslachtige formulering. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) benedenverdieping, gelijkvloerse verdieping, begane grond -