Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Afkomen / langskomen

Vraag

Is afkomen correct in de betekenis 'langskomen'?

Antwoord

Nee, als synoniem voor langskomen is afkomen geen standaardtaal.

Toelichting

Afkomen kan in de standaardtaal onder andere 'naar beneden komen', 'ergens naartoe komen' of 'ergens weg komen' betekenen.

(1) Hij kwam de berg af.

(2) Ze kwam aarzelend de weg af.

(3) De hond kwam op mij af.

(4) Kom onmiddellijk van dat dak af!

Afkomen wordt in België vaak in plaats van langskomen, op bezoek komen gebruikt. In die betekenis is het geen standaardtaal.

(5) Je moet maar eens afkomen als je zin hebt. (in België, geen standaardtaal)

In België wordt afkomen ook nog in een aantal andere betekenissen gebruikt die evenmin standaardtaal zijn.

(6) We zagen de wagen niet afkomen. (in België, geen standaardtaal)

(7) Er zijn heel wat buitenlandse bezoekers naar de praalstoet afgekomen. (in België, geen standaardtaal)

(8) Kom maar af, dan vechten we het uit! (in België, geen standaardtaal)

(9) Onze tante uit Canada komt volgende week af. (in België, geen standaardtaal)

Afhankelijk van de context wordt in zulke gevallen in de standaardtaal aankomen, komen, voor de dag komen, verschijnen, opkomen of overkomen gebruikt.

Naslagwerken

afkomen langskomen
Grote Van Dale (2005) 4 (…) (Belg.N., niet alg.) (langs, op bezoek) komen 2 op bezoek komen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 3 (Belg.inf.) langskomen, op bezoek komen 2 langsgaan, op bezoek komen (gezien vanuit de bezochte), syn. afkomen
Verschueren (1996) [in deze betekenis niet opgenomen] -
Koenen (2006) [in deze betekenis niet opgenomen] op bezoek komen
Kramers (2000) 7 ZN (van personen) op bezoek komen, overkomen (voor een bep. gelegenheid) -
Correct Taalgebruik (2006), p. 19 'afkomen' is niet correct in de volgende zinnen:

- Ik zal binnenkort eens langskomen.
- Ik zal binnenkort wel eens bij je aanlopen. (…)

-
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 10 [wordt afgekeurd] 1) op bezoek komen, langskomen -
Taalwijzer (1998), p. 196 [bij langskomen, wordt afgekeurd] niet: afkomen - bij is correct, en betekent (o.a.): op bezoek komen
Stijlboek VRT (2003), p. 22 Algemeen Nederlands is: Hij komt dreigend op me af; Ik laat de dingen gewoon op me afkomen; Ons dochtertje kwam huilend van de trap af; We zijn er met de schrik afgekomen. Niet gebruiken voor: langskomen, overkomen, komen aanzetten, komen aandragen. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - langskomen, op bezoek komen, overkomen -