Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Inhuldigen / inwijden (een gebouw -)

Vraag

Is een gebouw inhuldigen correct?

Antwoord

Ja, een gebouw inhuldigen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een gebouw inwijden.

Toelichting

In de standaardtaal wordt het werkwoord inhuldigen in het hele taalgebied gebruikt met betrekking tot personen. Inhuldigen betekent dan 'plechtig eer betuigen bij de aanvaarding van een ambt'.

(1) De burgemeester werd gisteren ingehuldigd.

(2) Koningin Wilhelmina stond in 1998 volop in de belangstelling, omdat het 100 jaar geleden was dat zij werd ingehuldigd als vorstin.

Ook inhalen kan in die context soms gebruikt worden.

(3) De hele parochie was aanwezig om de nieuwe pastoor in te halen.

In de standaardtaal in België wordt inhuldigen meestal gebruikt met betrekking tot gebouwen, monumenten, enzovoort. In Nederland komt een dergelijk gebruik van inhuldigen niet voor.

(4) Home Astrid werd ingehuldigd in 1966. [standaardtaal in België]

(5) Op 10 september kon koning Albert de voetgangerstunnel inhuldigen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is een gebouw (plechtig) in gebruik nemen, het openen, inwijden, of inzegenen (door een geestelijke). Een standbeeld wordt onthuld.

(6) Twee jaar geleden werd de eerste woning van het project ingewijd.

(7) Het Boudewijngebouw is toen plechtig in gebruik genomen.

(8) De kerk is in 1954 ingezegend door de plaatselijke priester.

(9) Het standbeeld van Pim Fortuyn is vorig jaar in een mooie plechtigheid onthuld.

Zie ook

Klasseren / beschermen (een monument -)

Naslagwerken

 

inhuldigen

inwijden

Grote Van Dale (2005) 1 (...) (alg.Belg.N.) (m.betr.t. gebouwen e.d.) (plechtig, officieel) in gebruik nemen, syn. inwijden

1 (m.betr.t. gebouwen e.d.) met plechtige, rituele handelingen wijden tot zijn gebruik

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) (gebouwen e.d.) inwijden

1 plechtig of feestelijk in gebruik nemen

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1. Eig. plechtig wijden, plechtig inzegenen (…) 2. Uitbr. plechtig in gebruik nemen

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 plechtig inzegenen; plechtig in gebruik nemen

Kramers (2000)

3 ZN plechtig, officieel openen of onthullen; (kerkelijk) inwijden, inzegenen

1 plechtig in gebruik nemen

Correct Taalgebruik (2006), p. 117, 123

Inhuldigen gebruiken we uitsluitend met betrekking tot het inhalen van personen (…) Een gebouw daarentegen wordt (plechtig) in gebruik genomen of geopend, wordt ingewijd, en dat is wat anders dan ingezegend (door een geestelijke).

Van een gebouw, een monument e.d. kan men zeggen dat het ingewijd wordt. Niet te verwarren met inzegenen, dat een godsdienstig karakter heeft. Varianten: een school plechtig in gebruik nemen, feestelijk openen.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 124

een gebouw -, inwijden, inzegenen (kerkelijk); plechtig of feestelijk openen (burgerlijk); een monument, standbeeld -, onthullen

-

Taalwijzer (1998), p. 168

Niet te verwarren met *inwijden of *onthullen: alleen personen kunnen worden ingehuldigd; syn. inhalen (subst. Inhuldiging)

Niet te verwarren met *inhuldigen, *onthullen; een kerk, een gebouw, een school, een nieuw stadhuis kunnen worden ingewijd; gebruikelijk zijn ook: plechtig, officieel openen of in gebruik nemen.

Stijlboek VRT (2003), p. 122

[bij inhuldigen/inwijden] Mensen worden ingehuldigd, plechtig in hun ambt bevestigd. Gebouwen, voorwerpen en dergelijke worden ingewijd, plechtig geopend, officieel in gebruik genomen.

[bij inwijden/inhuldigen] Mensen worden ingehuldigd, plechtig in hun ambt bevestigd. Gebouwen, voorwerpen en dergelijke worden ingewijd, plechtig geopend, officieel in gebruik genomen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

een kerk inwijden, een gebouw plechtig openen, een standbeeld onthullen, een vaandel plechtig overhandigen

-