Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Morfologie

Morfologie (of: vormleer) is de leer van de woordvorming, dat wil zeggen van de wijze waarop in een taal door afleiding en samenstelling woorden worden gevormd, alsook de leer van de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal.

Zie ook

Afleiding
Samenstelling
Semantiek
Syntaxis