Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Hoeveelheidsaanduidend woord

Met de term 'hoeveelheidsaanduidend woord' wordt een categorie zelfstandige naamwoorden aangeduid waartoe worden gerekend: woorden die een maat (bijvoorbeeld liter, meter) of gewicht (bijvoorbeeld kilo) uitdrukken, namen van voorwerpen die een bepaalde hoeveelheid kunnen bevatten (bijvoorbeeld emmer, glas, krat, zak), abstracte zelfstandige naamwoorden die een hoeveelheid aanduiden (bijvoorbeeld aantal, massa) en verzamelnamen die een meervoudsvorm hebben (bijvoorbeeld kudde, soort, verzameling).

Zie ook

Getal
Zelfstandig naamwoord