Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Letterwoord

Een letterwoord is een woord dat gevormd wordt met de beginletters van afzonderlijke woorden, die we samen als een woord uitspreken. Voorbeeld: havo: /haavoo/ hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Zie ook

Afkorting
Initiaalwoord