Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Morfologisch Handboek (1993)

Haas, W. de & Trommelen, M. (1993). Morfologisch Handboek van het Nederlands: Een overzicht van de woordvorming. Den Haag: Sdu.