Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Van Dale Handwoordenboek (1996)

Sterkenburg, P.G.J. van (1996). Van Dale: Handwoordenboek van hedendaags Nederlands (2e dr.). Utrecht: Van Dale Lexicografie.