Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?)

Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?)

Vraag

Schrijf je studierichting toegepaste taalwetenschap of studierichting Toegepaste Taalwetenschap?

Antwoord

De officiële benamingen van studierichtingen en opleidingen worden met hoofdletters geschreven. Correct is dus: studierichting Toegepaste Taalwetenschap.

Toelichting

Officiële namen van studierichtingen beschouwen we als eigennamen. Ze worden daarom met (een) hoofdletter(s) geschreven.

(1) Gevraagd: werkvoorbereider. Opleiding: hts-niveau richting Elektrotechniek.

(2) Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, opleiding Psychologie, specialisatie Mediapsychologie.

(3) Ik wil me volgend jaar inschrijven voor de masteropleiding Bestuurskunde en Publiek Management.

(4) Aan de universiteit van Leiden kun je de bachelor Informatica volgen.

Het gebruik van hoofdletters geldt ook wanneer de officiële studiebenaming niet wordt gespecificeerd door opleiding, (studie)richting, specialisatie, master enzovoort.

(5) Wat zijn de toelatingseisen voor Pedagogische Wetenschappen?

Er wordt geen hoofdletter geschreven wanneer in algemene bewoordingen over een studierichting, opleidingsonderdeel, vakgebied of specialisme wordt gesproken of ernaar verwezen wordt. Woorden die volgens de spellingregels een hoofdletter krijgen (bijvoorbeeld taalnamen), schrijven we uiteraard wel met een hoofdletter.

(6) Ik weet niet of zijn studie geneeskunde hem genoeg zal kunnen blijven boeien.

(7) Ze heeft klassieke en Romaanse talen gestudeerd aan de Universiteit Gent.

(8) Ik dacht dat hij psychologie gestudeerd had.

Schoolvakken schrijven we met kleine letters, behalve wanneer woorden volgens de spellingregels met een hoofdletter geschreven moeten worden. Dat is bijvoorbeeld het geval aan het begin van een tekstregel of in een opsommende lijst in een schoolagenda of schoolrapport.

(9) Ze geeft al jaren wiskunde en fysica in het secundair onderwijs.

(10) Simon kan zich nooit concentreren tijdens de lessen economie.

(11) Nederlands: 87%
     Frans: 66%
     Wiskunde: 70%
     Geschiedenis: 88%

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Bachelor, master (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,spellingtao_adv (C)
757
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen
01 January 2004
17 November 2015