Strict / strikt

Strict / strikt

Vraag

Wat is de correcte spelling: strict of strikt?

Antwoord

De correcte spelling is: strikt.

Toelichting

Strikt is afgeleid van het Latijnse strictus, wat ‘streng, bondig, sterk aangetrokken’ betekent. In het Nederlands betekent strikt ‘nauwkeurig, nauwgezet, stipt’. Strikt wordt als bijvoeglijk naamwoord (‘een strikte geheimhouding’) en als bijwoord (‘het is strikt noodzakelijk’) gebruikt.

Strikt wordt waarschijnlijk onder invloed van het Engels en het Frans, die strict spellen, door nogal wat taalgebruikers met een c geschreven. Deze spelling komt vaak voor, maar is foutief. Net als akkoord, koket, kompas, kompres en konvooi is strikt een ingeburgerd Nederlands woord dat met een k wordt geschreven.

Een tweede verklaring voor het feit dat sommige taalgebruikers vaak strict spellen, kan gelegen zijn in het feit dat woorden die uit het Latijn, Engels of Frans zijn overgenomen en op -ct eindigen, in de regel met ct en niet met kt worden geschreven. Vergelijk: pact, insect, delict, instinct, infarct, product enzovoort. (maar bijvoorbeeld niet in viertaktmotor, wat uit het Duits komt).

Zie ook

K of c? (Leidraad 3.1)

Produkt / product
Publikatie / publicatie

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,medeklinkers,grammatica,spellingtao_adv (C)
756
j
bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,herkomst,medeklinkers,spelling
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord
01 January 2004
17 November 2015