Sjiek / chic, sjieke / chique

Sjiek / chic, sjieke / chique

Vraag

Wat is de juiste spelling: sjiek, chic of chique gekleed gaan; een sjieke of een chique hoed?

Antwoord

De juiste spelling is: chic gekleed gaan en een chique hoed.

Toelichting

Het bijvoeglijk naamwoord chic, dat overigens ook als zelfstandig naamwoord voorkomt (de Haagse chic), heeft de Franse spelling behouden. Bij de verbogen vorm voegen we in de regel een buigings-e toe aan de grondvorm, maar dat zou in dit geval chice opleveren, een vorm die tot een verkeerde uitspraak zou leiden. Daarom werd in de Nederlandse spelling gekozen voor de afwijkende vorm chique. Ook de spelling van de vergrotende trap wijkt af: chiquer. De overtreffende trap is gewoon chicst.

De spelling chique ziet er Frans uit, maar is het niet: in het Frans komt chique alleen voor als zelfstandig naamwoord met de betekenis ’tabakspruim’ of ‘ pruimtabak’. Dit woord komt ook als leenwoord voor in het Nederlands, maar hoewel het minder gebruikelijk is, wordt het wél vernederlandst als sjiek gespeld.

Zie ook

Beginsel van de etymologie (Leidraad 1.3)
Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)
Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen)

Buro / bureau, nivo / niveau, kado / cadeau
Continue / continu (een – proces)
Kassière / caissière
Trucendoos / trukendoos

Bronnen

Onze Taal 66 (1997), 309.

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

bijvoeglijk naamwoord,medeklinkers,trappen van vergelijking,grammatica,spellingtao_adv (C)
742
j
bijvoeglijk_naamwoord,medeklinkers,spelling,trappen_vergelijking,vreemde_woorden
Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking
01 January 2004
13 November 2015