Sceptisch, scepter (uitspraak)

Sceptisch, scepter (uitspraak)

Vraag

Moet je de sc in sceptisch en scepter uitspreken als [sk] of alleen maar als [s]?

Antwoord

Beide uitspraken zijn mogelijk.

Toelichting

Doorgaans spreken we een c voor een e of i uit als [s]. Vergelijk scène, celibaat, scenario en dergelijke.

De uitspraak met [sk] is te beschouwen als historisch. Het woord scepter hebben we via het Latijnse sceptrum afgeleid van het Griekse woord skeptron, dat ‘staf’ betekent. De woorden sceptisch, scepticisme, en dergelijke, zijn via het Frans ontleend aan het Griekse skeptikos (‘overwegend’, ’twijfelend’).

In de Woordenlijst van 1954 zijn de spellingen sceptisch en scepter enerzijds en skeptisch en skepter anderzijds als gelijkwaardige vormen opgenomen. Sinds 1995 is alleen de spelling met een c officieel toegestaan.

Verwarring met betrekking tot de spelling is denkbaar met het medische begrip septisch, dat vooral voorkomt in de combinatie antiseptisch, die respectievelijk ‘bederfelijk’ en ‘bederf tegengaand’ betekenen.

Zie ook

Alloceren (uitspraak)
Prognotiseren / prognostiseren / pronostikeren / prognosticeren
Trucendoos / trukendoos

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Grote Koenen (1986); Verschueren (1996); Woordenlijst (1954); Woordenlijst (1995); Woordenlijst (2015)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,medeklinkers,uitspraak en klemtoon,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling,uitspraak en klemtoon


tao_adv (C)
729
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,medeklinkers,spelling,uitspraak,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
09 January 2017