Rhetorisch / retorisch

Rhetorisch / retorisch

Vraag

Wat is de correcte vorm: rhetorisch of retorisch?

Antwoord

De enige correcte vorm is: retorisch.

Toelichting

Vroeger kwam de rh voor in een aantal Griekse leenwoorden (rhododendron, rhythme). Al in 1954 is die rh echter in het Nederlands verdwenen, evenals de ph voor de klank [f] (phantasie, phenomeen).

Af en toe treft men nog de onjuiste spelling rethorica aan. Waarschijnlijk is die ontstaan uit het idee dat er in dit woord ergens een h geschreven moet worden, maar dat zo’n h alleen na een t mogelijk is.

Bijzonderheid

In eigennamen en aardrijkskundige namen komt de rh wel voor: Van Rhee, Van Rhijn, Rhenen, Rhoon. In eigennamen en aardrijkskundige namen komt ook de ph (die de klank [f] weergeeft) wel voor, zowel in oorspronkelijk Nederlandse woorden als in woorden van Griekse oorsprong: Philips, Philadelphia, Zutphen.

Zie ook

Apoteker / apotheker

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

bijvoeglijk naamwoord,medeklinkers,grammatica,spelling


tao_adv (C)
712
j
bijvoeglijk_naamwoord,medeklinkers,spelling,vreemde_woorden
Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
17 November 2015