Reglement van orde / huishoudelijk reglement

Reglement van orde / huishoudelijk reglement

Vraag

Zijn reglement van orde en huishoudelijk reglement synoniemen?

Antwoord

De betekenis van reglement van orde en huishoudelijk reglement is ongeveer hetzelfde (namelijk: ‘voorschriften voor de werking van een orgaan/organisatie’), maar de begrippen worden in verschillende contexten gebruikt. Een reglement van orde wordt gebruikt bij politieke, democratisch gekozen instellingen; een huishoudelijk reglement bij kleinere organisaties zoals verenigingen.

Toelichting

Reglement van orde en huishoudelijk reglement hebben allebei de betekenis ‘voorschriften voor de werking van een orgaan/organisatie’, maar de begrippen worden in verschillende contexten gebruikt. Reglement van orde heeft vooral betrekking op de voorschriften die gelden voor hoge politieke, democratisch gekozen instellingen, bijvoorbeeld de Tweede Kamer (in Nederland) of Senaat (in België), of voor daarmee vergelijkbare instellingen, zoals een gemeente- of universiteitsraad.

(1) Het reglement van orde van de Senaat is langer en gedetailleerder dan veel wetten.

(2) De gemeenteraad heeft een reglement van orde waarin staat vastgelegd hoe vergaderingen verlopen.

(3) Het reglement van orde van de Europese Raad legt de organisatie en werking van die instelling vast.

In kleinere organisaties, zoals lokale verenigingen en stichtingen, is een huishoudelijkreglement gebruikelijk. In België komt ook reglement van inwendige orde voor.

(4) Hoewel het niet verplicht is, kan een vereniging naast de statuten een huishoudelijk reglement opstellen.

(5) In het algemeen zijn de standaardvoorwaarden van de KNVB en het huishoudelijk reglement van de voetbalclub van toepassing.

(6) De afspraken tussen huurder en de verhuurder zijn samengevat in onderstaand reglement van inwendige orde. (in België)

Zie ook

Ballotage
Regeling / reglementering
Winstgevend doel / winstoogmerk 

Naslagwerken

WNT; Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

woordkeuze en stijl,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
701
j
betekeniscorrectheid,conventie,gepastheid,officiële_termen,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
21 January 2016