Regeling / reglementering

Regeling / reglementering

Vraag

Zijn regeling en reglementering synoniemen?

Antwoord

Nee, een regeling is de gangbare benaming voor een verzameling van voorschriften. De reglementering slaat op het vaststellen van die voorschriften en regelingen.

Toelichting

Een regeling zorgt ervoor dat iets op een ordelijke, regelmatige wijze kan gebeuren. De dienstregeling bepaalt wie op welk moment dienst heeft en regelt dienstwissels op een ordelijke manier. Meestal gaat het om een geheel van vaststellingen, bepalingen en voorschriften. De subsidieregeling is een geheel van voorschriften dat bepaalt waar, wanneer, hoe en door wie subsidies kunnen worden aangevraagd.

(1) De nieuwe regeling van de spelling zette bij heel wat mensen kwaad bloed.

Onder reglementering verstaan we niet het reglement zelf, het geheel van voorschriften, maar het onderwerpen aan dat reglement, het vaststellen van die voorschriften.

(2) De Scandinavische landen maken werk van de reglementering van de prostitutie.

Zie ook

Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal
Reglement van orde / huishoudelijk reglement

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (1998); Correct Taalgebruik (1997), p. 175

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1008
j
afleiding,betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
22 July 2008