Ons / onzes inziens

Ons / onzes inziens

Vraag

Is het ons inziens of onzes inziens?

Antwoord

Onzes inziens is de grammaticaal correcte vorm.

Toelichting

Onzes in onzes inziens is de genitiefvorm van het bezittelijk voornaamwoord ons. Grammaticaal gezien is onzes de enig mogelijke vorm, maar naar analogie van mijns/uws/zijns/haars inziens en dergelijke is ook ons inziens in gebruik geraakt. Die vorm wordt echter door sommigen nog als fout beschouwd; we raden het gebruik ervan dan ook niet aan.

Een veelvuldig gebruik van genitiefvormen als mijns/onzes inziens komt meestal formeel en archaïsch over. In plaats van deze vormen kan men ook formuleringen als volgens mij/ons en dergelijke gebruiken.

Zie ook

Uw / u beider belang

Naslagwerken

ANS (1997), p. 298 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Correct Taalgebruik (1997); Grote Koenen (1986); Kramers (1996)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,naamvallen,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
618
j
correctheid,gepastheid,grammatica,naamvalsvormen,stijl,verwijswoorden,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordvorm:naamvalsvormen
01 January 2004
18 April 2017