Onderhavig

Onderhavig

Vraag

Is het onderhavige besluit synoniem met dit besluit?

Antwoord

Nee. Onderhavig betekent: ‘wat hier behandeld wordt, ter sprake komt’.

Toelichting

Onderhavig kan alleen worden gebruikt in de betekenis ‘waarvan op het ogenblik sprake is’.

(1) Het onderhavige geval.

(2) Vergaderingen als de onderhavige.

In de betekenis van ‘het voor ons liggend(e)’ is onderhavig niet gangbaar in de standaardtaal. We schrijven: deze wet, dit besluit, deze verordening, dit verslag.

Zie ook

Betreffende / desbetreffende instantie

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Handwoordenboek (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); Taalwijzer (1998), p. 233-234; Correct Taalgebruik (1997), p. 142

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
608
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
06 August 2013