Ommelet / omelet

Ommelet / omelet

Vraag

Wat is de juiste spelling: ommelet of omelet?

Antwoord

De juiste spelling is omelet.

Toelichting

De naslagwerken geven aan dat omelet als [ommelet] wordt uitgesproken, dus met een korte [o]. Het zou daarom logisch zijn om als spelling ommelet te hanteren, omdat omelet suggereert dat de uitspraak [oomelet] is. Dat dat niet wordt gedaan, heeft met de herkomst van het woord te maken. Het woord omelet komt van het Franse omelette (uitspraak [omlet]).

Er zijn meer woorden van vreemde herkomst waarvan de spelling niet voldoet aan het basisbeginsel van de standaarduitspraak. Dat komt doordat bij de Nederlandse spelling ook het beginsel van etymologie wordt gehanteerd. Dat houdt bij woorden van vreemde herkomst in dat de spelling in de taal van herkomst – de oudste schrijfwijze – de voorkeur heeft boven een nieuwere, vernederlandste spelling. Zo schrijven we eau de cologne en champagne en niet odeklonje (of odekolonje) en sjampanje. Alleen in sommige gevallen wordt van het beginsel van de etymologie afgeweken, bijvoorbeeld bij maffia (in het Italiaans als mafia gespeld) en kroket (in het Frans als croquette gespeld).

Zie ook

Beginsel van de etymologie (Leidraad 1.3)

Mafia / maffia

Naslagwerken

Leenwoordenboek (1996); Uitspraakwoordenboek (2000); Van Dale Etymologisch woordenboek (1997); Woordenlijst (2015)

klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
1184
j
herkomst,klinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:klinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015