Omkadering

Omkadering

Vraag

Is omkadering in de betekenis van ‘personeelsformatie’ correct?

Antwoord

Ja, omkadering is in die betekenis standaardtaal in België.

Toelichting

Omkadering is een afleiding op -ing van het werkwoord omkaderen, dat ‘van een lijst, rand of kader voorzien’ betekent. In de standaardtaal wordt omkadering in het hele taalgebied gebruikt in de betekenissen ‘rand of lijst rond iets (een schilderij, een tekst)’ of ook ruimer als ‘omgeving van een gebouw’ of ‘werkomgeving’.

(1) Een vette naamsvermelding met omkadering in de telefoongids heeft altijd een verwijzing naar de hoofdrubriek.

(2) Onze boerderij is gelegen in een rustieke omkadering.

(3) Wij zijn een satellietbedrijf waar jongeren de kans krijgen zich maximaal te ontplooien in een omkadering die afgestemd is op hun individuele leermogelijkheden.

In de standaardtaal in België heeft omkadering twee specifieke betekenissen extra gekregen: ‘personeelsformatie’ en ‘staf-studentenratio’ (in de context van het (hoger) onderwijs).

(4) Er is geen extra omkadering voor anderstaligen als dusdanig, terwijl zij nochtans meestal de meerderheid vormen. [standaardtaal in België]

(5) Voor het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel moet worden voorzien in de nodige omkadering met het oog op het toenemende aantal leerlingen en hun specifieke culturele en sociaal-economische situatie. [standaardtaal in België]

(6) We zijn erin geslaagd onze wielerploeg een professionele omkadering te geven. [standaardtaal in België]

De personeelsformatie in het onderwijs als gevolg van de staf-studentenratio wordt in de standaardtaal in België ook het omkaderingspersoneel genoemd.

(7) Het omkaderingspersoneel en het administratief personeel wordt berekend per scholengemeenschap. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

In België wordt ook geregeld de juridische omkadering gebruikt voor het juridische kader. Geen enkel naslagwerk vermeldt deze betekenis.

Zie ook

Effectieven / personeelssterkte
Inkaderen / inlijsten (een schilderij -)
Kaderen in
Taalkader

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 172; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 183; Taalwijzer (1998), p. 261; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
599
j
afleiding,betekenis,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
23 August 2013