Met name

Met name

Vraag

Is het correct om met name te gebruiken in een zin als De parkeerproblemen in Amsterdam zijn groot, met name in de binnenstad?

Antwoord

Ja, in de standaardtaal wordt met name ook gebruikt in gevallen waarin niets bij name wordt genoemd.

Toelichting

De oorspronkelijke betekenis van met name is ‘met de volgende naam’, ‘geheten’.

(1) Hij bracht het onder de aandacht van de voorzitter, met name Jansen. (verouderd)

In deze betekenis is met name verouderd en in de praktijk is alleen nog maar de uitdrukking iemand met name noemen gebruikelijk.

Met name wordt in het hedendaags Nederlands vooral gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal bij de naam aan te duiden; de betekenis is te omschrijven als ‘in het bijzonder’.

(2) De meeste bestuursleden, met name de heer De Jong en mevrouw Van Dijk, verzetten zich hiertegen.

(3) Sommige passages, met name de tweede paragraaf en de slotbeschouwing, zijn nog onvoldoende uitgewerkt.

In deze betekenis wordt met name ook gebruikt in gevallen waarin er geen naam wordt genoemd.

(4) Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, met name als het regent.

Alternatieven voor met name zijn voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 165; Taalwijzer (1998), p. 224; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Prisma Stijlboek (1993), p. 179; Schrijfwijzer (2005), p. 100, 218; Nieuw stijlboek Volkskrant (1997), p. 118; WNT

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
537
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
09 July 2015