Inleiding bij / op / over / tot

Inleiding bij / op / over / tot

Vraag

Wat is het juiste voorzetsel in de volgende zin: De voorzitter geeft een inleiding bij/op/over/tot dit onderwerp?

Antwoord

Al deze voorzetsels zijn correct.

Toelichting

Inleiding kan verschillende betekenissen hebben en in verschillende contexten gebruikt worden. Het voorzetselgebruik hangt daarmee samen. Vaak zijn er verschillende combinatiemogelijkheden. Hieronder wordt het gebruik in grote lijnen geïllustreerd.

Een inleiding kan letterlijk het eerste gedeelte van een verhaal, verhandeling of boek zijn, waarin in grote lijnen het onderwerp wordt aangegeven. Het gebruikelijkste voorzetsel hierbij is bij.

(1) Deze tekst moet als inleiding bij het tweede hoofdstuk komen.

(2a) Tommy Wieringa heeft de inleiding bij de Nederlandse editie geschreven.

In deze context is vaak ook een combinatie met van mogelijk.

(2b) Tommy Wieringa heeft de inleiding van de Nederlandse editie geschreven.

(3) In de inleiding van zijn boek ‘On the origin of species’ schreef Darwin dat de door hem gepresenteerde feiten niet per se origineel waren.

Als inleiding wordt gebruikt in de algemene betekenis ‘het inleiden van een onderwerp’, zijn bij, op of tot gebruikelijk.

(4) De film zal gebruikt worden als inleiding bij een bezoek aan het tegelmuseum.

(5) Dat concert vormde de inleiding op de Goede Week.  

(6) Om deze inleiding tot de Europese cultuur te kunnen volgen is enige kennis van het Latijn wel handig.

Inleiding wordt ook vaak gebruikt in ti­tels van ge­schrif­ten die de be­gin­se­len van een vak be­han­de­len, of in de namen van opleidingsonderdelen. In, op en tot zijn dan de gebruikelijkste voorzetsels.

(7) De cursus ‘Inleiding in de psychologie’ wil je basiskennis bijbrengen over de psychologie.

(8) ‘Inleiding op de boeken van het Oude Testament’ is het eerste deel van een tweedelige serie over de boeken van de Bijbel.

(9) De eerste druk van ‘Inleiding tot de gedragstherapie’ verscheen in 1971.

Inleiding kan ook betekenen ‘korte voordracht, lezing over de hoofdlijnen van een bepaald onderwerp’. Over is dan het gebruikelijkste voorzetsel, maar ook bij en op komen geregeld voor.

(10) Nele hield dinsdagavond een inleiding over de werken van Johann Sebastian Bach.

(11) Een van de medewerkers van De Filmkrant zal een inleiding geven bij ‘The Madness of King George’.

(12) Drs. Schreuder, kunsthistoricus, houdt vanavond een inleiding op de getoonde werken.

Zie ook

Analogie (naar – met / van)
Garantie van / op / voor
Risico van / op inbraak
Scala van / aan artikelen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Het juiste voorzetsel (1999); Prisma Voorzetsels (2005)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
423
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
18 November 2016