Mate (in min of meerdere – / in mindere of meerdere – / in meerdere of mindere – / in meer of mindere –)

Mate (in min of meerdere – / in mindere of meerdere – / in meerdere of mindere – / in meer of mindere –)

Vraag

Wat is de juiste vorm: in min of meerdere mate, in meer of mindere mate, in meerdere of mindere mate of in mindere of meerdere mate

Antwoord

Correct zijn de vormen in meer of mindere mate, in meerdere of mindere mate en in mindere of meerdere mate. In meer of mindere mate is het gebruikelijkst. Tot slot bestaat de variant in min of meerdere mate. Het is onduidelijk of die als correct kan worden beschouwd.

Toelichting

De oorspronkelijke vaste verbinding luidt in meerdere of mindere mate, een samentrekking van in meerdere mate of in mindere mate. De bijvoeglijke naamwoorden meerder en minder betekenen hier respectievelijk ‘groter, belangrijker’ en ‘kleiner, geringer’. Tegenwoordig wordt meerdere meestal vervangen door de verkorte en niet te verbuigen vorm meer: in meer of mindere mate.

(1a) Iedereen wordt in meer of mindere mate beïnvloed door zijn directe omgeving.

(2a) Je kunt hier, in meerdere of mindere mate, je hele leven plezier van hebben.

Naast in meer of mindere mate en in meerdere of mindere mate komen ook in min of meerdere mate en in mindere of meerdere mate voor. Een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers keurt in min of meerdere mate af. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of die variant tot de standaardtaal gerekend kan worden.

(1b) Iedereen wordt in min of meerdere mate beïnvloed door zijn directe omgeving. (status onduidelijk)

(2b) Je kunt hier, in mindere of meerdere mate, je hele leven plezier van hebben.

Zie ook

Meerdere / verschillende / verscheidene

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Verschueren (1996); WNT

bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,correctheid en betekenis,samentrekking,trappen van vergelijking,verbuiging,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
522
j
bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,correctheid,samentrekking,trappen_vergelijking,uitdrukkingen,verbuiging,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:samentrekking;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking,verbuiging
01 January 2004
09 July 2015