Ik verbind er mij toe / mij ertoe

Ik verbind er mij toe / mij ertoe

Vraag

Wat is correct: Ik verbind er mij toe de klant op de hoogte te houden of Ik verbind mij ertoe de klant op de hoogte te houden?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct.

Toelichting

De onderlinge volgorde van een wederkerend of persoonlijk voornaamwoord (zoals mij, zich of hun) en het bijwoord er ligt niet vast. Zinnen met die combinatie van woorden kunnen op twee manieren geformuleerd worden.

(1a) Hij wil zich er settelen als wijnboer.

(1b) Hij wil er zich settelen als wijnboer.

(2a) De verkoper heeft hun er meerdere aangeraden.

(2b) De verkoper heeft er hun meerdere aangeraden.

Ook als er deel uitmaakt van een voornaamwoordelijk bijwoord, zoals ertoe of ervoor, ligt de onderlinge volgorde van er en het wederkerend of persoonlijk voornaamwoord vaak niet vast.

(3a) Ik wil mij er niet toe verbinden.

(3b) Ik wil er mij niet toe verbinden.

(4a) Hij zal zich ervoor inzetten.

(4b) Hij zal er zich voor inzetten.

(5a) Wil jij je er verder in verdiepen?

(5b) Wil jij er je verder in verdiepen?

(6a) Het kritische rapport heeft hem ervan weerhouden zich kandidaat te stellen.

(6b) Het kritische rapport heeft er hem van weerhouden zich kandidaat te stellen.

In Nederland is de volgorde met er na het persoonlijk of wederkerend voornaamwoord (zoals in de a-zinnen) gebruikelijker dan die met er ervoor.

Zie ook

Er … op / erop
Er zich / zich er (hij wil – thuis voelen)

Bronnen

Horst, J. van der (2008). Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven, Universitaire Pers Leuven.

Horst, J. van der (1992). Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden. In: Forum der Letteren, jaargang 33, nr. 2.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1320-1321 of online via de E-ANSonline via de E-ANS

bijwoord,correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordvolgorde,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1822
j
bijwoord,correctheid,grammatica,voornaamwoord,woordvolgorde
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:bijwoord,voornaamwoord
13 December 2017
17 July 2018