Ik en Jan / Jan en ik

Ik en Jan / Jan en ik

Vraag

Moet de naam van een andere persoon altijd vóór ik of mij genoemd worden in een nevenschikking?

Antwoord

Het is gebruikelijk om eerst anderen te noemen en daarna jezelf. Dat wordt ook als het beleefdst beschouwd.

Toelichting

Er is geen regel die bepaalt in welke volgorde de personen in een nevenschikking genoemd worden. Wel geldt het als een teken van beleefdheid dat men zichzelf niet als eerste noemt. De persoonlijke voornaamwoorden ik, mij, wij en ons komen daarom bij voorkeur aan het einde van de nevenschikking. Bij ik en mij is deze voorkeur het sterkst.

(1) Els, Jan en ik zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de promotie van deze uitgave.

(2) De dvd-verzameling was toch van jou en mij samen?

(3a) Morgen gaan de Duitse collega’s en wij op excursie naar de euregio.

(4a) Het was een zeer verhelderende presentatie voor hen en ons.

Wij en ons kunnen gemakkelijker eerst genoemd worden dan ik en mij.

(3b) Morgen gaan wij en de Duitse collega’s op excursie naar de euregio.

(4b) Het was een zeer verhelderende presentatie voor ons en hen.

In andere constructies dan nevenschikkingen geldt deze voorkeur doorgaans niet en is het heel gewoon om jezelf als eerste te noemen.

(5) Ik ben samen met Els en Jan verantwoordelijk voor de promotie van deze uitgave.

(6) Morgen gaan we met de Duitse collega’s op excursie naar de euregio.

(7) Het was een zeer verhelderende presentatie voor ons en voor hen.

Zie ook

Ik als eerste woord in een zakelijke boodschap

Bronnen

Berg, Jaap de (2011). “Wie begint met “ik”, is een stommerik”. Trouw, 15 december 2011, 18.

woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordvolgorde,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1593
j
gepastheid,verwijswoorden,voornaamwoord,woordvolgorde
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Woordgroep of zin
Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:voornaamwoord
21 June 2012
26 March 2013