Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen

Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen

Vraag

Schrijf je functieaanduidingen met een hoofdletter of met een kleine letter?

Antwoord

Functieaanduidingen worden over het algemeen met kleine letters geschreven.

Toelichting

Functieaanduidingen zijn geen eigennamen, maar soortaanduidingen; daarom zijn er geen hoofdletters nodig. We schrijven bijvoorbeeld melkboer, rabbijn, bakker en tandarts. Ook als een functiebenaming door een eigennaam gevolgd wordt, schrijven we die met een kleine letter: professor Geens, minister Anciaux, prinses Juliana, pastoor De Langhe. Ook Engelse functieaanduidingen worden met kleine letters geschreven: manager, consultant, salesmanager, executive.

Als we iemand met bijzonder respect willen aanspreken, kunnen we een functiebenaming met een hoofdletter schrijven. In de aanhef van een brief kunnen we een koningin bijvoorbeeld aanspreken met Aan Hare Majesteit de Koningin.

Bijzonderheid

Soms maakt de naam van een afdeling of taakveld als nabepaling deel uit van de functieaanduiding. Als het in een organisatie gebruikelijk is om zulke namen met een hoofdletter te schrijven, houden ze ook in de functieaanduiding hun hoofdletter: hoofd Personeelszaken, manager Operations.

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)
Hoofdletter uit respect (Leidraad 16.7)

Bachelor, master (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Commissaris van de Koningin (hoofdletter?)
Gedeputeerde (hoofdletter?)
Jonkheer (hoofdletter?)
Koning(in) (hoofdletter?)
Marketingmanager, managing director
Minister (hoofdletter?)
Paus (hoofdletter?)
Prins (hoofdletter?)
Secretaris-generaal (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1265
j
functienamen,hoofdletter,persoonsnamen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:functienamen,hoofdletter,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
02 May 2005
15 November 2015