Hoofdletter na puntkomma

Hoofdletter na puntkomma

Vraag

Hoort er na een puntkomma in een zin een hoofdletter te staan?

Antwoord

Nee, na een puntkomma in een zin komt geen hoofdletter.

Toelichting

Een puntkomma wordt geplaatst tussen twee zinnen. Dit leesteken sluit de eerste mededeling af en kondigt aan dat de mededeling daarna er nauw verband mee houdt. De waarde van de puntkomma ligt ergens tussen die van de punt en de komma; er volgt geen hoofdletter op. Voorbeelden van zinnen met puntkomma’s:

(1) Jaap was wel op tijd, Frank niet; die had pech met z’n vouwfiets.

(2) Iedereen is welkom; toch hoop ik dat bepaalde personen niet zullen komen.

(3) Onze nieuwe computers zijn weer veel sneller dan de oude; ze zijn bovendien goedkoper.

Na een puntkomma komt geen hoofdletter, of er moet een eigennaam op het leesteken volgen:

(4) Iedereen is welkom; Albert wordt echter geacht weg te blijven.

Zie ook

Hoofdletter na dubbele punt

Bronnen

Onze Taal 55 (1986), 6.

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995) , p. 202-205; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 139-140; Taalboek Nederlands (1997), p. 351-352; Alles over leestekens (1997), p. 42; Taalbaak 55.1

hoofdletter of kleine letter,puntkomma,spelling,leestekenstao_adv (C)
393
j
hoofdletter,puntkomma,spelling
Subrubriek,Leesteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Leesteken:puntkomma;Subrubriek:hoofdletter
01 January 2004
28 January 2009