Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)

Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)

Vraag

Is het gedeputeerde staten of Gedeputeerde Staten?

Antwoord

De juiste spelling is: Gedeputeerde Staten.

Toelichting

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van een provincie in Nederland. Het staat onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning en is belast met de uitvoerende macht in die provincie.

Volgens de spellingregels zouden we Gedeputeerde Staten met kleine letters schrijven. Strikt genomen gaat het niet om een eigennaam, maar om een soortnaam. Elke provincie heeft immers zo’n college. In Nederland is het evenwel van oudsher gebruikelijk om deze benaming met hoofdletters te schrijven. We beschouwen Gedeputeerde Staten als een bijzonder geval.

In België heet het dagelijks bestuur van een provincie deputatie. In officiële teksten van de Belgische en Vlaamse overheid wordt de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Gedeputeerde Staten wel met kleine letter gespeld.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde (hoofdletter?)
Kerk (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)
Statenlid (hoofdletter?)
Statenverkiezing (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
314
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
15 November 2015