Gedeputeerde (hoofdletter?)

Gedeputeerde (hoofdletter?)

Vraag

Wat is juist: Gedeputeerde of gedeputeerde?

Antwoord

De juiste spelling is: gedeputeerde.

Toelichting

Een gedeputeerde is, naast de algemene betekenissen ‘afgevaardigde’ of ‘volksvertegenwoordiger’, in Nederland een lid van de Gedeputeerde Staten of (in België) van de deputatie. Gedeputeerde is een soortnaam, geen eigennaam. Het wordt daarom niet met een hoofdletter geschreven.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

Bachelor, master (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Commissaris van de Koningin (hoofdletter?)
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Jonkheer (hoofdletter?)
Koning(in) (hoofdletter?)
Marketingmanager, managing director
Minister (hoofdletter?)
Paus (hoofdletter?)
Prins (hoofdletter?)
Secretaris-generaal (hoofdletter?)
Statenlid (hoofdletter?)
Statenverkiezing (hoofdletter?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
313
j
functienamen,hoofdletter,officiële_termen,persoonsnamen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:functienamen,hoofdletter,persoonsnamen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
15 November 2015