Gedeletet (uitspraak)

Gedeletet (uitspraak)

Vraag

Hoe spreek je het voltooid deelwoord van deleten uit: [gedielietet] of [gedieliet]?

Antwoord

De correcte uitspraak van gedeletet is [gedieliet].

Toelichting

De stam van een Engels werkwoord is in het Nederlands gelijk aan de stam van het oorspronkelijke Engelse werkwoord. Als de Engelse stam gespeld wordt met een e op het einde, behouden we die e in de meeste gevallen ook in de Nederlandse spelling van de stam: delete, update, race, save enzovoort. Zowel in het Engels als in het Nederlands wordt de e niet uitgesproken. We zeggen [dieliet] (niet [dieliete]), [updeet], [rees], [seef] enzovoort.

Een Engels werkwoord vervoegen we zoals een regelmatig Nederlands werkwoord: we voegen de uitgangen en voorvoegsels toe aan de stam van het werkwoord. Wat de spelling betreft, levert dat schrijfwijzen op zoals gedeletet (ge + delete + t) en deletete (delete + te). Vergelijk bijvoorbeeld met geharkt (ge + hark + t) en harkte (hark + te). Bij de uitspraak blijft de e op het einde van een Engelse stam ook in de vervoegde vormen onuitgesproken. We zeggen dus niet [gedielietet] en [dielietete] maar [gedieliet] en [dieliete].

Andere voorbeelden zijn:

werkwoord stam verleden tijd voltooid deelwoord
racen race racete [reeste] geracet [gereest]
saven save savede [seevde] gesaved [geseeft]
updaten update updatete [updeete] geüpdatet [geüpdeet]

Zie ook

Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)

Barbecuen / barbecueën
Geë-maild / ge-e-maild
Gedesigned / gedesignd
Relaxede / relaxte
Shampode / shampoode

Bronnen

Timmers, C. (2000). Faxen faxte gefaxt: De juiste spelling van ruim 1500 oorspronkelijk vreemde werkwoorden. Den Haag: Sdu.
De Schryver, J. & Neijt, A. (2005). Handboek Spelling. Mechelen: Wolters Plantyn.

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

engelse woorden,uitspraak en klemtoon,uitspraak en klemtoontao_adv (C)
1319
j
engelse_werkwoorden,spelling,uitspraak
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:engelse_werkwoorden
12 February 2007
20 April 2020