Garantie van / op / voor

Garantie van / op / voor

Vraag

Welk voorzetsel is correct bij garantie: van, voor of op?

Antwoord

Garantie kan met zowel van, voor als op gecombineerd worden. Het hangt af van de context welk voorzetsel het best past.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord garantie kan met de voorzetsels van, op en voor worden gecombineerd.

In de betekenis ‘waarborg’ of ‘zekerheid die men heeft dat iets echt zo is of zal gebeuren’ wordt garantie het vaakst met voor gecombineerd; voor kan hier omschreven worden als ‘met betrekking tot’ of ‘met het oog op’. De combinatie wordt meestal voorafgegaan door het onbepaald lidwoord een of een telwoord als geen of weinig, en soms ook door een bezittelijk voornaamwoord.

(1) Een tevreden klant is een garantie voor nieuwe opdrachten.

(2) Geld is geen garantie voor geluk.

(3) Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor activiteiten in de toekomst.

(4) Zitplaatsreservering: uw garantie voor comfortabel reizen.

Ook op komt geregeld voor in deze betekenis. De combinatie garantie op wordt eveneens vaak voorafgegaan door een of een telwoord als geen of weinig, en ook wel door een bezittelijk voornaamwoord.

(5) Een hoge scholing is niet langer een garantie op werk.

(6) Dat nieuwe geneesmiddel biedt weinig garantie op genezing.

(7) Onze groenten, uw garantie op versheid!

Garantie van heeft de betekenis ‘het verzekerd-zijn van, de zekerheid van’. Deze combinatie komt sterk overeen met garantie voor en garantie op in de betekenis ‘waarborg voor’. Een verschil is dat garantie van vaak voorafgegaan wordt door het bepaald lidwoord de.

(8) De garantie van het eindniveau door een centraal examen is sterk afhankelijk van het gewicht van alle examens bij elkaar.

(9) Dit bedrijf biedt de beste prijs, met de garantie van een uitstekend onderhoudscontract.

(10) In ons land heb je de garantie van een minimuminkomen.

De specifieke combinaties met de garantie en de garantie hebben (zin (9) en (10)) kunnen overigens ook goed worden gecombineerd met op.

Garantie is tot slot heel gebruikelijk in de betekenis ‘vrijwaring van kosten (meestal voor een bepaalde periode)’. In die betekenis wordt het met op gecombineerd.

(11) U krijgt nog een jaar garantie op deze computer.

(12) Ierland geeft een volledige garantie op alle tegoeden bij de grootste banken van het land.

Zie ook

Aanvraag om / van / voor / tot
Analogie (naar – met / van)
Inleiding bij / op / over / tot
Risico van / op inbraak
Scala van / aan artikelen
Tempo / snelheid (tegen / aan / in / met een -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Prisma Voorzetsels (2005)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
301
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voorzetsel,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
20 January 2015