Datums / data

Datums / data

Vraag

Moet je zeggen data of datums?

Antwoord

Dat hangt van de betekenis af. Als je het hebt over een datum op de kalender (13 januari 2015), dan spreek je in het meervoud meestal over datums. Maar data is ook mogelijk. Als je het hebt over gegevens, bijvoorbeeld in een geautomatiseerd bestand, dan spreek je over data.

Toelichting

Het woord datum als aanduiding voor een bepaalde dag is al erg lang ingeburgerd. Ook het Nederlandse meervoud datums is al lang gebruikelijk.

Het gebruik van data voor gegevens is nog betrekkelijk recent. Het enkelvoud datum is in de betekenis ‘gegeven’ niet gangbaar. Dat verklaart waarschijnlijk dat veel mensen denken dat data enkelvoud is (de data is ontoegankelijk). Zij maken dan als meervoud: data’s. Die vorm is fout, want we hebben daar te maken met een dubbel meervoud. We zeggen of schrijven ook niet musea’s of centra’s.

Zie ook

Antibiotica werkt / werken goed (de -)
Casussen / casus
Catalogussen / catalogi
Centrums / centra, museums / musea
Collegae / collega’s
Data is / zijn onderzocht (de -)
Quotums / quota / quota’s
Scampi / scampi’s
Valuta / valuta’s
Vooropstellen / voorstellen (een datum – )

Naslagwerken

Schrijfwijzer (1995), p. 114; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 54; ANS (1997), p.178-179 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Woordenlijst (2015)

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
190
j
betekenis,correctheid,meervoud,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
17 November 2015