24 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>grammatica>bijwoordsamentrekkingvoornaamwoordwoordgeslachtadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisDezelfde / hetzelfde (de reistijd blijft – ) Vraag Wat is juist: De reistijd blijft dezelfde of De reistijd blijft hetzelfde? Antwoord Beide zinnen zijn correct. Hetzelfde is het gebruikelijkst in deze zin. Toelichting Dezelfde is in de …

Dezelfde / hetzelfde (de reistijd blijft – ) Lees meer »

adviezen>spelling>aaneen of loskoppeltekenadviezen>grammatica>afleidingensamenstellingensamentrekking20 tot 30-jarigen / 20- tot 30-jarigen / 20-tot-30-jarigen / 20-30-jarigen Vraag Wat is correct: 20 tot 30-jarigen, 20- tot 30-jarigen, 20-tot-30-jarigen, 20-30-jarigen? En hoe spel je de combinatie als je de telwoorden voluit schrijft? Antwoord Correct zijn: …

20 tot 30-jarigen / 20- tot 30-jarigen / 20-tot-30-jarigen / 20-30-jarigen Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>samentrekkingSamentrekking (algemeen) Inleiding Samentrekking op woordniveau Samentrekking op woordgroepniveau Combinatie van woordniveau en woordgroepniveau Samentrekking op zinsniveau Voorwaartse en achterwaartse samentrekking Inleiding Top Samentrekking houdt in dat een woord of woorddeel wordt weggelaten uit een woordgroep of zinsdeel …

Samentrekking (algemeen) Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenisadviezen>grammatica>enkelvoud of meervoudsamentrekkingvervoegingvoegwoordCongruentieproblemen met en (algemeen)1. Inleiding 2. Meervoud bij nevenschikking met en 3. Zowel enkelvoud als meervoud bij nevenschikking met en     3.1 Betekeniscriteria     3.2 Vormcriteria     3.3 Introduceren van nieuwe informatie 4. Uitsluitend enkelvoud bij nevenschikking met en …

Congruentieproblemen met en (algemeen) Lees meer »