Beschikkingen / bepalingen

Beschikkingen / bepalingen

Vraag

Zijn beschikkingen en bepalingen synoniemen?

Antwoord

Nee. Een beschikking is een (rechterlijke of administratieve) beslissing, een ordening waarbij iets wordt geregeld. Bepalingen zijn vaststellingen bij een besluit of een wet.

Toelichting

Een bepaling is een voorschrift: dat wat vastgelegd wordt om nageleefd te worden.

(1) In de Europese Grondwet zijn de bepalingen inzake het extern optreden van de Europese Unie ingrijpend herschreven.

(2) Hier vindt u een beknopte samenvatting van alle nieuwe bepalingen die bij de wijziging van de Ambtenarenwet van kracht zullen worden.

Een beschikking is een besluit waarbij iets wordt geregeld, een bepaalde regeling of ordening.

(3) In een huwelijkscontract kunnen zeer verregaande beschikkingen opgenomen worden over de gemeenschappelijke en eigen goederen van beide partners.

(4)  Een ministeriële beschikking is het besluit van de minister ter invoering en nadere uitwerking van een wet of Algemene Maatregel van Bestuur.

(5) Een testament bevat de uiterste wilsbeschikkingen.

In het politieke jargon in België wordt beschikking weleens gebruikt in de betekenis ‘bepaling van een wet’. Beschikking is in deze betekenis geen standaardtaal.

(6) De pensioenen zijn onderworpen aan de beschikkingen in artikel 2. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Beslissen / besluiten

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 37; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 32; Taalwijzer (1998), p. 65; Stijlboek VRT (2003), p.

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
103
j
betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
31 March 2014