Appèl / appel

Appèl / appel

Vraag

Schrijf je het woord appel/appèl (in de betekenis ‘beroep’) met of zonder accent grave?

Antwoord

De juiste spelling is appel, zonder accent grave.

Toelichting

Het woord appel (in de betekenis ‘beroep’) heeft in de Franse brontaal geen accent. We voegen daarom ook geen accent toe in het Nederlands.

Accenten op de e worden in leenwoorden uit het Frans overigens alleen gehandhaafd wanneer ze voor de uitspraak nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Franse accent grave in crème, caissière en carrière. Als het accent niet nodig is voor de uitspraak, schrijven we het niet: dedain, depot, epoque.

Uit de context waarin appel gebruikt wordt, blijkt doorgaans of het gaat om een stuk fruit of om een hoger beroep. Een verkeerde lezing komt niet vaak voor. Om verwarring te voorkomen, kunt u eventueel een klemtoonteken toevoegen: appél. Met het klemtoonteken geeft u aan waar de klemtoon in een woord ligt.

Bijzonderheid

In de Woordenlijst van 1954 werd appel zonder accent grave geschreven. In de Woordenlijst van 1995 werd appèl wel met een accent grave gespeld. Sinds de herziening van de Woordenlijst in 2005 wordt appel weer gespeld zoals voor 1995.

Zie ook

Vernederlandste Franse woorden (Leidraad 4.1)
Niet-aangepaste Franse woorden (Leidraad 4.2)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Cliëntèle / clientèle
Eénoudergezin / eenoudergezin

Naslagwerken

Woordenlijst (1954); Woordenlijst (1995); Woordenlijst (2005); Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

uitspraak en klemtoon,zelfstandig naamwoord,uitspraak en klemtoon,grammaticatao_adv (C)
67
j
accenttekens,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woordteken,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:accenttekens
01 January 2004
13 November 2015