Alleszins

Alleszins

Vraag

Is alleszins correct in de betekenis ‘in elk geval’, bijvoorbeeld in de zin: Het weer zat niet mee, maar we hebben alleszins veel plezier gemaakt.

Antwoord

Alleszins kan in de standaardtaal in België gebruikt worden in de betekenis ‘in elk geval, hoe dan ook’. Standaardtaal in het hele taalgebied is hier bijvoorbeeld hoe dan ook, in elk geval, zeker.

In de standaardtaal in Nederland wordt alleszins in een andere betekenis gebruikt, namelijk ‘geheel en al, volkomen’. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld geheel en al, in ieder opzicht, volkomen.

Toelichting

In België wordt het bijwoord alleszins gebruikt in de betekenis ‘in elk geval’. Dat gebruik is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is in deze betekenis bijvoorbeeld hoe dan ook, in ieder/elk geval of zeker.

(1a) Hoe het precies is gegaan, is niet duidelijk. Wij hebben er alleszins niks mee te maken. [standaardtaal in België]

(1b) Hoe het precies is gegaan, is niet duidelijk. Wij hebben er hoe dan ook niks mee te maken.

(2a) Het is misschien niet de beste film, spannend is hij alleszins wel. [standaardtaal in België]

(2b) Het is misschien niet de beste film, spannend is hij in ieder geval wel.

Alleszins wordt in België ook gebruikt als bevestiging. Jazeker is dan een synoniem.

(3a) Ga je morgen naar de les? — Alleszins. [standaardtaal in België]

(3b) Ga je morgen naar de les? – Jazeker.

In Nederland wordt alleszins niet gebruikt in de hierboven genoemde betekenissen, maar wel in de betekenis ‘geheel en al, volkomen’. Dat gebruik van alleszins is standaardtaal in Nederland. Standaardtaal in het hele taalgebied is in deze betekenis bijvoorbeeld geheel en al, in ieder opzicht, volkomen, volledig.

(4a) De tekst is moeilijk, maar de uitleg is alleszins duidelijk. [standaardtaal in Nederland]

(4b) De tekst is moeilijk, maar de uitleg is volkomen duidelijk.

(5a) Het voorstel leek alleszins redelijk. [standaardtaal in Nederland]

(5b) Het voorstel leek in ieder opzicht redelijk.

Zie ook

Desgevallend / indien nodig
Net / juist
Nochtans
Zeker en vast / vast en zeker

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 16; Taalwijzer (2000), p.; Stijlboek VRT (2003), p. 25; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,bijwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1097
j
betekenis,bijwoord,correctheid,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord
01 January 2004
09 January 2019