Afhouding / inhouding

Afhouding / inhouding

Vraag

Welk woord is correct in de betekenis ‘het aftrekken van een bedrag van het totaal’: afhouding of inhouding?

Antwoord

Allebei de woorden zijn correct. Inhouding is standaardtaal in het hele taalgebied, afhouding is standaardtaal in België.

Toelichting

Het aftrekken of niet uitbetalen van een deel van een uit te keren bedrag in verband met kosten, premies, belastingen en dergelijke wordt inhouding of afhouding genoemd. Inhouding is de gangbare term in Nederland en in de Europese wetgeving.

(1) Wanneer een college wegens omstandigheden niet doorgaat, wordt het cursusgeld zonder inhouding van administratiekosten gerestitueerd.

(2) In de brief staat dat na inhouding van loonbelasting het restant bij wijze van voorschot is uitgekeerd aan mevrouw S.

Naast inhouding is in België ook afhouding een zeer gebruikelijke term voor het in- of afhouden van sociale premies, belastingen en dergelijke op lonen, salarissen en uitkeringen door een werkgever of voor het in- of afhouden van een bedrag door een dienst of instantie om administratiekosten en dergelijke te dekken.

(3) In geen enkel ander land houdt een werknemer zo weinig over na afhouding van sociale en fiscale bijdragen. [standaardtaal in België]

(4) Kaartjes worden tot 4 dagen voor het vertrek terugbetaald met een afhouding van 30% van de prijs van het kaartje. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 18; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 10; Taalwijzer (1998), p. 32-33; Stijlboek VRT (2003), p. 22; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1016
j
afleiding,betekenis,correctheid,officiele_termen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:officiele_termen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
19 March 2020